Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.niezwykleprezenty.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.niezwykleprezenty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Usługa – usługa prezentowana w sklepie internetowym www.niezwykleprezenty.pl
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, za-warta pomiędzy firmą: iHAFT, Iwona Patynowska, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7A, 64-800 Chodzież a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywil-nego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towaru przez sklep internetowy www.niezwykleprezenty.pl należący do firmy iHAFT, Iwona Patynowska, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7A, 64-800 Chodzież oraz sprzedaży usługi haftu i pakowania przez sklep internetowy www.niezwykłeprezenty.pl.
 2. Sklep internetowy www.niezwykleprezenty.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet .
 3. Zamówienia składane poprzez serwis internetowy www.niezwykleprezenty.pl przyjmowane są każdego dnia tygodnia.
 4. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT – dokumentem sprzedaży/zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. iHAFT, Iwona Patynowska, zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Prosimy wówczas o podanie danych do faktury –dotyczy wyłącznie towarów zakupionych w sklepie internetowym.
 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu złożonego przez Państwa zamówienia. Płatność za złożone zamówienia odbywa się przy odbiorze własnym bądź przelewem. W przypadku usługi haftu i/lub pakowania płatność odbywa się przelewem przed wysyłką.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem są Państwo informowani o stanie zamówienia i mogą podejmować decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania (do 7 dni roboczych) lub anulowanie całości zamówienia).
 8. Czas realizacji zamówienia jest to maksymalny czas, który upływa od złożenia zamówienia i wpływu gotówki na wskazane konto sklepu internetowego do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. Wynosi on 5 dni roboczych. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 9. Termin otrzymania przesyłki oznacza: czas realizacji + czas dostawy: Przesyłki dostarcza POCZTA POLSKA - czas dostawy do 3 dni roboczych.
 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem bankowym na konto sklepu.
  • płatność przy odbiorze osobistym.
 11. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki – z wyłączeniem towarów poddanych indywidualnej usłudze haftu i/lub pakowania. W www.niezwykleprezenty.pl można zrezygnować z zakupu w ciągu 5 dni od daty odebrania przesyłki, nie podając przyczyny, jeśli towar nie został uszlachetniony haftem i/lub specjalnym pakowaniem. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i nie był poddany procesom uszlachetniania (tj. haftu czy indywidualnego pakowania). Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Nie mogą nosić innych śladów używania. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 12. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 13. Reklamacje: Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdziecie Państwo w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, mają Państwo prawo odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są w przeciągu 5 dni roboczych. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia towaru. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zwrócimy Państwu równowartość ceny produktu lub zaoferujemy Państwu odmienny towar znajdujący się w asortymencie naszego sklepu.
 14.  Sklep www.niezwykleprezenty przyjmuje zwroty towarów pełnowartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt wysyłki zwracanego towaru leży postronie klienta.64-800 Chodzież
ul. Żeromskiego 7a

605 333 991
604 179 294